gfx_logo_autoshop
Set kvačila
Audi logo
Bmw logo
Chevrolet logo
Fiat logo
Mercedes logo
Nissan logo
Opel logo
Skoda logo
Toyota logo
Volvo logo
Wolksvagen logo

Set kvačila

Kada nam majstor u današnje vreme pomene set kvačila, zamajac, cilindar, prvo kroz glavu sto nam prođe jeste da smo u najbolju ruku ugasili, jer je jedna od najskupljih stavki na kolima I ogroman udarac na kućni budžet. To jeste boljka našeg tržišta jer se uvoze kod nas automobili kojima je vreme za promenu pomenutih delova.

Kategorije:

Set kvačila

Zamajac

Druk ležaj

Cilindar glavni

Cilindar pomoćni

Vešanje je jedna od najvažnijih komponenti automobila koja ispravno radi. Vešanje je imperativ sigurnog i bezbednog automobila za vozača i ostale učesnike u saobraćaju

Kvačilo je mehanički uređaj koji prenosi snagu između motora i menjača. Osnovni delovi seta kvačila su zamajac, potisna ploča (tzv.korpa) i frikcioni disk (tzv. lamela). Na zamajac je povezana korpa, a između ta dva elementa se nalazi lamela koja je stalno uključena, a pritiskom na pedalu kvačila dolazi do njenog isključivanja i omogućavanja promene stepena prenosa. Na spoljnoj strani korpe nalazi se potisni ležaj (tzv. druk lager), koji može da bude mehanički upravljan pomoću sajle kvačila ili hidrauličkim klipom. Pritiskom na pedalu kvačila dolazi do pomeranja druk ležaja koji potiskuje lepezasti element na korpi i odvaja je od lamele. Tada motor zajedno sa zamajcem nastavlja okretanje dok se menjač kao i točkovi slobodno okreću. Ovaj postupak dozvoljava nesmetanu promenu stepena prenosa kao i bezbedno zaustavljanje vozila dok motor radi u praznom hodu.

set kvačila se sastoji od:

Zamajca

Potisne ploče (korpe)

Lamele

Druk lagera (potisnog ležaja)

zamajac

Zamajac je metalni disk koji ima presudnu ulogu u automobilima sa manuelnim menjačem. Zamajac je napravljen od čelika i njegova masa služi za uravnoteženje rada motora i smanjenje vibracija. Sa spoljne stane se nalaze zubi koji služe za povezivanje elektropokretača (anlasera). Zamajac je povezan direktno sa kolenastim vratilom (radilicom).

Postoje dva tipa zamajca:
Fiksni i plivajući zamajac
(”Dual Mass Flywheel-DMF”)

Plivajući zamajac

Plivajući zamajac se sastoji iz više delova, a dva osnovna su fiksni deo zamajca i plivajući deo zamajca (ploča koja prenosi silu sa motora na set kvačila, a set kvačila na menjač). Plivajući zamajac se sastoji još i od tzv. ”pilot ležaja”, koji se dobija uz zamajac, a ukoliko je na radilici kupuje se posebno. Zadatak plivajućeg zamajca je da umanji vibracije i udare prilikom kretanja, menjanja brzina i motornog kočenja.

Lamela kvačila

Lamela kvačila. Sklop lamela kvačila je postavljen na ulazno vratilo, izmedju sklopa korpe i zamajca. Tokom uključivanja, disk klizi napred na ulaznoj osnovini i postaje čvrsto stegnut ili ”zaglavljen” izmedju zamajca i ploče korpe. Tokom isključivanja, disk više nije uključen, iako se sklop potisne ploče i zamajac i dalje rotiraju, motor više ne okreće ulazno vratilo i disk.

Druk lager

Druk lager (potpisni ležaj) leži na samoj lepezi priljubne ploče kvačila i sa svojim pritiskom omogućuje odvajanje tj. spajanje kvačila. Na mehaničkom kvačilu je konstrukciono vezan za viljušku koja ga preko sajle pomera da nalegne i potisne centralni deo lepeze.

Hidraulični ležaj

Hidraulični ležaj je potisni ležaj koji je fiksiran na hidrauličnom klipu, te se pomeranjem klipa napolje, potiskom na pedalu kvačila, odradjuje funkcija razdvajanja kvačila.

Kvarovi seta kvačila, simptomi i testovi koje možete napraviti kako biste dijagnostifikovali kvar seta kvačila.

1.0

Dijagnostifikovanje problema sa performansama kvačila

1.1

Automobil se polako kreće, a motor radi na visokim obrtajima

Ovo je poznato kao proklizavanje kvačila. Dok otpuštate pedalu kvačila i ubrzavate, automobil se polako pokreće, dok motor radi na visokim obrtajima.

Proklizavanje je uobičajeno kada je lamela dotrajala. Sa gotovo istrošenim frikcionim materijalom, disk kvačila ima manje površine kojom se može hvatati za zamajac i potisnu ploču, što otežava motoru prenos rotacione snage na točkove.

Još jedan simptom koji ćete primetiti je da se kvačilo otpusti ranije, bez velikog pritiska na pedalu kvačila.

Postoje i drugi uobičajeni uzroci proklizavanja kvačila, osim dotrajalog diska:

Potrebno je podešavanje spoja kvačila.

Spoj kvačila ili vezivanje kablova (kućište kabla ispunjeno rđom)

Spoj kvačila je savijen, nije u ravni ili je oštećen

Blokirani su kompenzacioni otvori glavnog kočionog cilindra

Sklop kvačila je kontaminiran uljem (jer curi uljna zaptivka motora ili menjača)

Slomljen nosač motora

Potisna ploča je oslabljena ili iskrivljena

Ukoliko ste upravo zamenili kvačilo, pod pretpostavkom da je sve ispravno ugrađeno, možda ćete morati da sačekate određeno vreme da kvačilo u potpunosti dođe u predviđeni položaj. Uobičajeno je potrebno da tokom prvih 300 pređenih kilometara, sa kvačilom postupate lagano.

Da li kvačilo proklizava?
Jednostavan test:

Parkirajte na mestu sa dovoljno prostora ispred sebe, daleko od saobraćaja i ljudi

Startujte motor i povucite ručnu kočnicu

Pritisnite pedalu kvačila

Prebacite u drugu ili treću brzinu i vratite motor na oko 2.500 obrtaja u minuti

Polako otpustite pedalu kvačila

Kako kvačilo zahvata zamajac i potisnu ploču, motor treba da se zaustavi.

Ako se motor ne zaustavi, onda kvačilo proklizava.

1.2.Teško se ubacuje u rikverc

Problemi sa kvačilom mogu da Vas spreče da ubacite ili izbacite iz rikverca ili iz treće brzine.

Zaglavljeni zupčanik može ukazivati na probleme sa podešavanjem spone, kvar na spojnici ili na iskrivljenu ili oštećenu potpisnu ploču kvačila (korpu kvačila).

1.3.Ne može se ubaciti u brzinu

Na hidrauličnom sistemu, problem da se ubaci u brzinu može biti znak niskog nivoa tečnosti, problema sa glavnim ili pomoćnim cilindrom kvačila ili oboje.

Obično je ovo praćeno promenom načina na koji se oseća pedala kvačila: sunđerasto, labavo ili ne hvata kao ranije.

Na mehaničkom sistemu možda imate problema sa diskom kvačila ili potisnom pločom kvačila (korpom kvačila), polugom za otpuštanje, otpusnim ležajem, sklopom ručice menjača ili upravljačkim kablom.

Ovaj poblem mogu da izazovu i istrošeni sinhronizatori.

2.Dijagnostifikovanje problema sa bukom kvačila

2.1.Pedala kvačila proizvodi zvukove

Kada je motor isključen, možete čuti zvuk kada pritisnete pedalu kvačila ili je otpustite ili oboje. Obično buka potiče od mehanizma za otpuštanje kvačila.

Otpusni uređaj može biti hidraulični (uobičajeno za moderne automobile) ili mehanički. Urežaj će verovatno postati bučan jer se mazivo isuši i mehanizam se istroši. Kabl, šipka ili veza mogu početi da stružu, škripe ili zvekeću.

Prvo, morate locirati izvor buke, što možete učiniti na sledeći način:

Dok je motor isključen, neka vaš pomoćnik pritiska pedalu kvačila

Otvorite haubu i koristite mehanički stetoskop ili duže vakuumsko gumeno crevo, da biste pažljivo slušali duž mehanizma za otpuštanje

2.2.Menjač proizvodi zvukove kada nije u brzini

Ako je automobil bučan kada je menjač u neutralnom položaju, ali buka nestaje kada pritisnete pedalu kvačila, moguće je da buka dolazi iz istrošenog ležaja ulazne osovine.

2.3.Čuje se škripanje ili krčanje pri pritisku pedale kvačila

Dok pritiskate pedalu kvačila, možete čuti škripanje ili krčanje. To obično ukazuje na probleme sa oslobađajućim (izbačenim) ležajem. Otpusni ležaj se može istrošiti, isušiti unutrašnje mazivo ili oštetiti sam ležaj.

Još jedan potencijalan izvor problema je ležaj radilice zamajca. Ležaj zamajca koji je istrošen ili oštećen može da zaškripi ili da se smrvi kada pedala kvačila dođe do poda. To je zato što ležaj zamajca ostavlje razmak dovoljno veliki da ulazno vratilo i disk kvačila vibriraju.

Tako možete utvrditi da li je oslobađajući ili ležaj zamajca izvor buke. Loš oslobažajući ležaj počeće da krči ili škripi laganim pritiskom pedale kvačila ili pre nego što se pedala kvačila potpuno pritisne. Loš ležaj zamajca će početi da krči ili škripi dok pedala kvačila doseže pod. Zato pažljivo proverite ležaj zamajca ukoliko se čini da je ležaj za otpuštanje kvačila u dobrom stanju.

2.4.Čuje se krčanje pri menjaju brzina

Ovaj problem je poznat kao vučno kvačilo. To se dešava kada frikcioni disk ili disk kvačila ostanu u radu ili zaglavljeni, pa se vratilo ulazne osovine menjača okreće čak i kada pritisnete pedalu kvačila u potpunosti. Pošto se ulazno vratilo i dalje okreće, pokušaj prebacivanja brzina, posebno u rikverc, dovešće do sudara ili mrvljenja.

Ovo mrvljenje može ukazivati na različite probleme: probleme sa potpisnom pločom, izbacivim ležajem ili mehanizmom za oslobađanje. Na sistemu mehaničkog otpuštanja kabl može biti slomljen, smrznut, prenapregnut ili mu je neophodno podešavanje. Na hidrauličkom sistemu mrvljenje može ukazivati na probleme sa glavnim cilindrom kvačila (nizak nivo tečnosti ili vazduh u sistemu ili mehanizam unutrašnjeg silindra)

Druga mogućnost koju možete da pogledate je sklop pedale kvačila. Pedala može imati previše slobodnog hoda i biće joj potrebno podešavanje

3.Dijagnostifikovanje problema sa pedalom kvačila

3.1.Pedala kvačila vibrira pri ubrzavanju

Ovaj problem kvačila čini da pedala vibrira ili, ako je problem veći, čini da automobil trza prilikom ubrzanja. Vibracija dolazi od diska kvačila koji povremeno gubi prijanjanje na zamajcu.

Mogući uzroci vibriranja:

Dotrajala obloga diska kvačila (frikcioni materijal)

Obloga diska kvačila je izgorela ili zamašćena uljem

Disk kvačila izglačan

Glavčina diska kvačila sa istrošenim zavojima

Iskrivljena potisna ploča ili zamajac

Opruga potisne ploče oslabljena ili sa slomljenim lepezama

Vezni spoj kvačila (zaglavljeni oslobađajući ležaj ili vezna spona mogu oslabiti ili oštetiti oprugu dijafragme)

Ležaj zamajca je istrošen ili oštećen

Istrošen zamajac

Pre nego što se odlučite da skinete menjač, obavezno proverite nosače motora i menjača, jer nosači motora takođe mogu biti izvor vibracija. Proverite da li su na nosačima pukotine, oštećenja ili labavi vijci.

Takođe proverite da li je menjač pravilno poravnat u odnosu na motor. Kućište kvačila menjača treba da bude potpuno naslonjeno na motor; u suprotnom to može prouzrokovati vibracije i dovesti do oštećenja obloge diska kvačila i torzionih opruga.

Jednostavan test vibriranja kvačila:

Parkirajte na mestu bez saobraćaja i bez ljudi oko vozila

Podignite ručnu kočnicu

Startujte motor

Potpuno pritisnite pedalu kvačila

Ubrzajte motor na oko 2.000 obrtaja u minuti

Polako otpustite papučicu kvačila

Trebalo bi da osetite kako pedala kvačila vibrira kada kvačilo počne da pokreće zamajac (motor).

Ako to ne osetite, disk kvačila nije izvor vibracija

3.2.3.2. Pedala kvačila pulsira

Pedala kvačila može pulsirati jer se rotirajući deo klima ili vibrira u menjaču. Pulsiranje može izazvati iskrivljeni zamajac ili poluga za otpuštanje kojoj je potrebno podešavanje ili je oštećena.

Ako su pulsiranje ili vibracije započeli nakon servisiranja menjača, moguće je da je kućište menjača nepravilno poravnato sa motorom.

3.3.Teško je pritisnuti pedalu kvačila

Pedala kvačila koju je teško pritisnuti ili je ”ukočena” može ukazivati na probleme sa mehanizmom za otpuštanje (ili hidrauličkim sistemom na modernim automobilima). Komponente mehanizma za otpuštanje koje treba proveriti uključuju kabl, polugu, viljušku kvačila, potisnu ploču i izbačeni ležaj.

Proverite da li postoji deo za koji je potrebno podmazivanje ili je istrošen.

3.4.Pedala kvačila ostaje na podu

Kao i kod krute pedale, pedala kvačila koja ostaje na podu može ukazati na probleme sa veznim ili otpusnim ležajem.

Proverite da li su opruge u spoju prekomerno zategnute. Možda ćete morati da podesite vezu. Takođe proverite da li je zaustavljač pedale kvačila na mestu i, ako je potrebno, pregledajte otpuštajući ležaj.

Takođe, ako Vaš automobil ima hidraulični sistem, proverite nivo tečnosti:

Ako je nivo tečnosti tačan, moglo bi doći do unutrašnjeg curenja u glavnom cilindru.

Ako je nivo tečnosti nizak, proverite da li postoji curenje na glavnom ili pomoćnom cilindru.

3.5.Pedala kvačila ostaje na podu

Ako se pedala kvačila olabavi:

Proverite da li je ležaj za otpuštanje ili viljuška oštećen

Proverite da li je pokvaren kabl

Proverite da li je došlo do kvara opruge dijafragme potpisne ploče

Ako imate hidraulični mehanizam za otpuštanje, proverite da li je:

Nivo kočione tečnosti nizak

Crevo ili cev curi

Glavni cilindar (kvar na gumici srednjeg ventila)

Glavni cilindar (curenje primarnog zaptivača klipa)

Range rover

Što se tiče bilo kakvih pitanja, sugestija, preporuka, naša tehnička služba Vam je na raspolaganju:

icn_worktime

Svakim danom do
18 : 00h

icn_Isporuka

Isporuka robe se vrši
brzom poštom ili
ličnim preuzimanjem.

Kada nas budete pozvali prvi put, shvatićete da je Vaš problem sa rezervnim delovima za Vašeg ljubimca prošlost. Veliki izbor delova, čak postoji mogućnost poručivanja iz inostranstva u koliko nema trenutno na stanju, po jako pristupačnim cenama.